22 Δεκεμβρίου 2019
Κύκλος | Συμφωνική και Χορωδιακή μουσική

Συμπράττουν η Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
(Διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου) 
και η Φωνωδία 
(Διεύθυνση: Ιωάννης Ιδομενέως).

Σολίστ: Θεοδώρα Μπάκα | μεσόφωνος
Μουσική Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Αίθουσα "Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού"
Ώρα Έναρξης, 
21:00


Κυριακή, 22.12.2019Η εκδήλωση παρήλθε

*Μειωμένο εισιτήριο: Νέοι έως 25, Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ