Αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού (ΑΑΜΚ)

Αίθουσα Συναυλιών (ΑΣ)

Πειραματική Σκηνή (ΠΣ)

αίθουσα Σεμιναρίων (Σ)

Μικρό Θέατρο (ΜΘ)