Το  Π.Σ.Κ.Η. που δημιούργησε αυτόν τον δικτυακό τόπο προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

● Εκτός των σημείων όπου αυτό αναφέρεται (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. . Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου.

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

● Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Π.Σ.Κ.Η. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του κόμβου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του κόμβου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Π.Σ.Κ.Η. αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το Π.Σ.Κ.Η.  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Π.Σ.Κ.Η.  δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός κόμβος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο κόμβος τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Π.Σ.Κ.Η. δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

● Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη  και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Π.Σ.Κ.Η.  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

● Το Π.Σ.Κ.Η. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Π.Σ.Κ.Η. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

● Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Π.Σ.Κ.Η. και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Online  Αγορά Εισιτηρίων

● Η αγορά των εισιτηρίων από την ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Η. γίνεται με χρέωση σε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.

● Μετά την χρέωση της κάρτας ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ της συναλλαγής, ούτε ΑΛΛΑΓΗ των εισιτηρίων. Δεν είναι δυνατή η επανέκδοση εισιτηρίων που έχουν, κλαπεί, χαθεί ή καταστραφεί.

● ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ. Σε περίπτωση εάν το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο, ανεξαρτήτως της αιτίας εκ της οποίας προέκυψε η λάθος χρέωση (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό) τότε το Π.Σ.Κ.Η. θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

● Η πιστωτική κάρτα που θα χρεωθεί, μπορεί να είναι άλλου προσώπου από τον εκδότη του εισιτηρίου. Σε κάθε περίπτωση, τα εισιτήριά σας θα τα παραλάβετε ζητώντας τα στο όνομα εκδότη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει στην ιστοσελίδα μας

● Τα εισιτήρια  παραλαμβάνονται την ημέρα της εκδήλωσης στο ταμείο της, λίγη ώρα πριν την έναρξη (ένας ενδεικτικός προτεινόμενος χρόνος είναι μισή ώρα με 45 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης).

● Επίσης δίνεται η δυνατότητα λήψης και εκτύπωσης του εισιτηρίου (e-ticket) από τον χρήστη της ιστοσελίδας όπου αυτή προβλέπεται

● Η παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητάς σας.

● Είναι δυνατή η παραλαβή των εισιτηρίων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα και να υπογράψει στο όνομά του σχετικό έγγραφο εγχείρισης. 

● Oποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ του αγοραστή των εισιτηρίων και του Π.Σ.Κ.Η. είναι εφικτό να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr)

● Σε περίπτωση ματαίωσης εκδήλωσης εξαιτίας καιρικών συνθηκών, ανωτέρας βίας, απεργίας,  κυβερνητικής ανακοίνωσης, θα υπάρξει ανακοίνωση του Π.Σ.Κ.Η. για νέα παράσταση ή τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που λόγω καιρικών συνθηκών η παράσταση διακοπεί μετά την παρέλευση του ημίσεως του χρόνου διάρκειας της, ο παραγωγός δεν οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου. Επιστροφή εισιτηρίου για οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν είναι δυνατή. Το Π.Σ.Κ.Η. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος όποτε το κρίνει αναγκαίο.

● Σε κάθε περίπτωση, το Π.Σ.Κ.Η. φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα ωστόσο δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας. 

Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται το Π.Σ.Κ.Η..

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

1. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς: Κατά την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων συλλέγουμε και διατηρούμε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσίων σας. Συλλέγουμε μόνο όσα στοιχεία εσείς μας παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κοκ. Για την την on- line αγορά εισιτηρίων απαιτούνται από τον χρήστη και τα στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (αριθμός πιστωτικής και ημερομηνία λήξης). Τα δεδομένα αυτά τα τηρούμε ανωνυμοποιημένα και ποτέ δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Στους χρήστες μας που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα και το e-mail) σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

2. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα: Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. 

3. To Π.Σ.Κ.Η. συνεργάζεται με παρόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η διαβίβαση στις ιστοσελίδα των οποίων λαμβάνει χώρα με εσωτερικούς συνδέσμους. Η συνεργασία  γίνεται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της ασφάλειάς σας κατά την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα θεάματα και τις παραστάσεις του Π.Σ.Κ.Η.. Στο πλαίσιο αυτό, όταν αγοράζετε ηλεκτρονικό εισιτήριο από την ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που εισάγετε διαβιβάζονται και στον πάροχο της υπηρεσίας έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

4. Τα δικαιώματά σας: α) Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, β) Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από το Π.Σ.Κ.Η. και, εάν αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, γ) Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δ) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ε) Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, στ) Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, ζ) Έχετε το δικαίωμα να μη λαμβάνονται αποφάσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

5. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση και η διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν αλλά και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης ή κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και των κείμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e- commerce) και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.  

Περισσότερες πληροφορίες για την on-line αγορά εισιτηρίων και την πολιτική απορρήτου μας διαθέσιμες στο τηλ. 2810241950.