1 Φεβρουαρίου 2020
Κύκλος | Λυρικό και Μουσικό Θέατρο

Μετάδοση από την Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης (The Met: Live in HD)

Αίθουσα "Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού"
Ώρα Έναρξης, 
19:55

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετάδοση του προγράμματος The Met Live in HD γίνεται σε ζωντανή δορυφορική σύνδεση. Ως εκ τούτου το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) αποποιείται κάθε ευθύνης σε ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα σε σχέση με την ζωντανή δορυφορική ροή της μετάδοσης. Σε περίπτωση τέτοιου τεχνικού προβλήματος, το ΠΣΚΗ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) επιφυλάσσεται να επαναλάβει άμεσα την προβολή της παράστασης της ΜΕΤ με τη μορφή μαγνητοσκοπημένης αναμετάδοσης σε άλλη ημερομηνία, δίχως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το κοινό.


Σάββατο, 01.02.2020Η εκδήλωση παρήλθε