με την Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων
23 Δεκεμβρίου 2019
Κύκλος | Musical

Λιμπρέτο: Πολυχρόνης Κουτσάκης & Γιώργος Καλούτσης
Σκηνοθεσία: Μαρία Μυρωτή & Μαρία Παϊζη
Διεύθυνση: Γιώργος Καλούτσης

Αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού
Ώρα Έναρξης, 21:00


Δευτέρα, 23.12.2019Η εκδήλωση παρήλθε

*Μειωμένο εισιτήριο: Νέοι έως 25, Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ