Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου ανακοινώνει την παράταση της ακρόασης για την συμμετοχή μονωδών στο Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου, την καλλιτεχνική περίοδο 2022 - 2023 και την ανάγκη επαναπροώθησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akroaseis@cccc.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η ακρόαση απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες μονωδούς, (Soprani, Mezzo-Soprani, Alti, Tenori, Baritoni, Bassi), με δυνατότητα ανάγνωσης παρτιτούρας. Η ακρόαση θα γίνει στην Πειραματική Σκηνή του ΠΣΚΗ, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την φόρμα συμμετοχής, θα ειδοποιηθούν με e-mail για την ακριβή ώρα ακρόασής τους. 

Όροι συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τραγουδήσουν:
1. Μια Aria Antique ή ένα κομμάτι ανάλογου μουσικού ύφους.
2. Ένα κομμάτι επιλογής του  συμμετέχοντα.
3. Εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (Prima vista).

Σημ: Η πιανιστική συνοδεία είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akroaseis@cccc.gr με την ένδειξη «Ακρόαση: Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου»:

α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη.
β) ένα σύντομο βιογραφικό.
γ) 2 πρόσφατες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.
δ) στοιχεία επικοινωνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022. Η Επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Για αρχειακούς σκοπούς, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί. 

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές.

Βρείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής: Αίτηση_Συμμετοχής_σε_ακρόαση_2022-20231.doc