10 έως 15 Μαρτίου 2020
Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος

Είδος σεμιναρίου: Ανοικτό – Οργανοκεντρικό (Τόμπακ)

Επίπεδο συμμετεχόντων: Eνδιάμεσο & Προχωρημένο

Ανάγνωση παρτιτούρας: Παρτιτούρες χρησιμοποιούνται εκτενώς, χωρίς όμως να αποκλείονται συμμετέχοντες με ικανότητα ακουστικής πρόσληψης

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον τρόπο παιξίματος Τόμπακ, που έχει διαμορφώσει ο ίδιος ο Pedram.Περισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφή


Όροι συμμετοχής σε πολλαπλά σεμινάρια