7 Φεβρουαρίου 2020
Κύκλος | Bωβός κινηματογράφος

Τις ταινίες του βωβού κινηματογράφου συνοδεύει η πιανίστα Victoria - Fjoralba Kiazimi.

Αίθουσα Συναυλιών
Ώρα Έναρξης, 
21:00


Παρασκευή, 07.02.2020Η εκδήλωση παρήλθε