1 Μαρτίου 2020
Κύκλος | Μουσικές του κόσμου

1ο μέρος: Γιώργος και Νίκος Παπαϊωάννου

2ο μέρος: Bijan Chemirani -μικρής διάρκειας σόλο

3ο μέρος: Ross Daly, Bijan Chemirani, Κέλυ Θωμά, Μayu Shviro, Γιώργος και Νίκος Παπαϊωάννου

Αίθουσα Συναυλιών

Ώρα Έναρξης, 21:00


Κυριακή, 01.03.2020Η εκδήλωση παρήλθε