Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021, εδώ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΠΣΚΗ.pdf