Για την διευκόλυνση του έργου των δημοσιογράφων - εκπροσώπων των ΜΜΕ, ακολουθείται η διαδικασία διαπίστευσης από το ΠΣΚΗ.

Για πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης: pressoffice@cccc.gr